Ga naar de pagina-inhoud

Ambacht

Om harmonie te brengen in de opvoeding van de leerlingen is een extra accent op de praktische vorming van groot belang. Vooral de ambachtelijke vakken zijn erg zinvol tijdens de puberteit. De wijsheid die door de ervaring van honderden jaren in een ambacht is vastgelegd, geldt als autoriteit en motivatie om juist op die bepaalde manier te handelen.

De keuze voor het praktische in onze opvoeding heeft heel wat vormende aspecten tot gevolg.

 

Praktisch bezig zijn, dingen in de wereld zetten, je met de wereld en de medemensen verbinden stimuleren de wil van de jonge mens. De leerling verliest zichzelf immers niet in abstracte ideeën, maar bevestigt zichzelf in concrete en tastbare resultaten.

Werken en leven moeten elkaar het hele leven lang op een gezonde manier afwisselen. Ideeën worden getoetst op hun haalbaarheid. Vakkundigheid wordt gekoppeld aan creatieve gedachten. Werkend leren en lerend werken is de uitdaging voor de toekomstige arbeidswereld.

Door het vertrouwen in zichzelf, het vertrouwen dat aan de aarde gewerkt kan worden, het vertrouwen dat hij of zij voor andere mensen iets kan betekenen worden verlamming, gemakzucht, onmacht, angst en illusies weggeruimd bij de jonge volwassene.

Liefde en eerbied voor het materiaal en het gereedschap ontwaken als tegenwicht voor de wegwerpmentaliteit.

Dankzij het bewust worden van het eigen handelen krijgen de leerlingen respect voor het handelen van de medemensen. Dit is de basis voor de sociale vorming. Al doende krijgen de leerlingen inzicht in het ontstaan van allerlei producten uit het dagelijks leven, waardoor de verbondenheid met de wereld toeneemt.