Ga naar de pagina-inhoud

Beroepsvoorbereidend onderwijs - eerste graad

Op het einde van de lagere school onderscheiden sommige kinderen zich doordat ze in hun ontwikkeling eerder aangesproken worden vanuit de concrete werkelijkheid en het eigen handelen dan vanuit het denken. Het 7e leerjaar B en het 8e Beroepsvoorbereidend leerjaar richten zich specifiek tot deze meisjes en jongens.  Praktijklessen worden zo opgebouwd dat de leervragen kunnen ontstaan op het moment dat ze aan de orde zijn. Ook hier wordt er gestreefd om het innerlijke leven, de daadkracht en het sociale voelen van de leerlingen tot ontwikkeling te brengen.

 

 

De jongeren die deze twee jaar doorlopen hebben, kunnen daarna terecht in de beroepsrichting die het best past bij hun persoonlijkheid.

Voor de jongeren die echter binnen de steinerpedagogie hun beroepsopleiding verder willen zetten, is er de nieuwe richting ‘Duurzaam wonen’. Deze opleiding vindt niet plaats in De Es te Berchem, maar deze is wel te volgen in de steinerschool te Lier