Ga naar de pagina-inhoud

Inschrijvingen voor schooljaar 2019 - 2020

Inschrijvingen voor de zevende klas gebeuren in twee groepen (‘contigenten’) : indicator en niet-indicator.

 

Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet: 

   - kinderen uit gezinnen die het vorig jaar recht hadden op een schooltoelage;

   - kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft  

 

Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.

 

Volgens het inschrijvingsdecreet geniet een broer of zus van een leerling die school loopt in MSV De Es een voorrangsrecht m.b.t. een inschrijving voor de zevende klas. Ook halfbroers, halfzussen en kinderen uit eenzelfde (nieuw samengesteld) gezin komen voor deze voorrang in aanmerking. Ook voor kinderen van personeelsleden kan gebruik gemaakt worden van deze voorrangsperiode.

 

Wenst u gebruik te maken van deze voorrangsregeling dan kunt u aanmelden vanaf  woensdag 13 februari 2019 (9u30) tot en met woensdag 27 februari 2019 (17u) Dit doet u via meldjeaansecundair.antwerpen.be

 

Vanaf vrijdag 15 maart (9u30) tot vrijdag 5 april 2019 loopt de aanmeldperiode voor alle leerlingen voor de zevende klas (1ste middelbaar) (geordend binnen de groepen indicator/niet indicator). Aanmelden gebeurt via  meldjeaansecundair.antwerpen.be

 

De voorrang voor broers en zussen en voor kinderen van personeel is dan niet meer van toepassing.

Nadat u het bericht hebt ontvangen van meldjeaan dat er een plaats is in de school, volgt de inschrijving op school. Hiervoor maakt u dan een afspraak via het schoolsecretariaat. 

 

Inschrijvingen voor de klassen 8 tot en met 12 vinden plaats in de school (Dus niet digitaal aanmelden, maar rechtstreeks inschrijven in de school.) Deze inschrijvingen starten op dinsdag 23 april 2019 vanaf 9u. Voor deze leerlingen is er geen  voorrangsrecht omwille van de aanwezigheid van broers of zussen.

 

Infodag : zaterdag 9 februari 2019 : ontvangst om 13u


Open dag : zaterdag 27 april 2019 : 11 -16u