Ga naar de pagina-inhoud

Inschrijvingen voor schooljaar 2020 - 2021

Inschrijvingen voor de zevende klas gebeuren in twee groepen (‘contigenten’) : indicator en niet-indicator.

 

Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet: 

   - kinderen uit gezinnen die het vorig jaar recht hadden op een schooltoelage;

   - kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft  

 

Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.

 

Volgens het inschrijvingsdecreet geniet een broer of zus van een leerling die school loopt in MSV De Es een voorrangsrecht m.b.t. een inschrijving voor de zevende klas. Ook halfbroers, halfzussen en kinderen uit eenzelfde (nieuw samengesteld) gezin komen voor deze voorrang in aanmerking. Ook voor kinderen van personeelsleden kan gebruik gemaakt worden van deze voorrangsperiode.

 

Wenst u gebruik te maken van deze voorrangsregeling dan kunt u aanmelden vanaf  10 februari 2020 tot en met 21 februari 2020 Dit doet u via meldjeaansecundair.antwerpen.be

 

Vanaf 16 maart tot en met 3 april 2020 loopt de aanmeldperiode voor alle leerlingen voor de zevende klas (1ste middelbaar) (geordend binnen de groepen indicator/niet indicator). Aanmelden gebeurt via  meldjeaansecundair.antwerpen.be

 

De voorrang voor broers en zussen en voor kinderen van personeel is dan niet meer van toepassing.

Nadat u het bericht hebt ontvangen van meldjeaan dat er een plaats is in de school, volgt de inschrijving. Ook dit gebeurt op afstand. Hiervoor neemt u contact op met het schoolsecretariaat. 

 

 De inschrijvingen van de leerlingen die werden aangemeld zijn verwerkt. Momenteel is er een wachtlijst voor 1B. Voor 1 A zijn er nog vrije plaatsen. Hiervoor stuurt u een e-mail naar info@de-es.be vanaf maandag 18 mei 2020, 9u. 

 

Inschrijvingen voor de klassen 8 tot en met 12 gebeuren op afstand, digitaal. Meer info hierover vindt u binnenkort op onze website of neem nu reeds telefonisch contact op met de school.   Deze inschrijvingen starten op dinsdag 2 juni vanaf 9u. Voor deze leerlingen is er geen  voorrangsrecht omwille van de aanwezigheid van broers of zussen.