Ga naar de pagina-inhoud

Lessentabel klas 10

Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Chemie
1
Cultuurbeschouwing
1
Engels
2
Esthetica
1
Exploratie (Landmeten)
1
Exploratie (Sociaal Practicum)
1
Expressie (Papier)
1
Expressie (Metaal)
1
Expressie (Schrijnwerkerij)
1
Frans
3
Fysica
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Muzikale opvoeding
2
Nederlands
3
Nederlands (Woordkunst)
1
Plastische Opvoeding (Schilderen & Tekenen)
Plastische Opvoeding (Boetseren)
2
1
Wiskunde
4