Ga naar de pagina-inhoud

Ouders

 

De inschrijving van je kind in De Es is tegelijk het begin van een persoonlijk engagement.

 

Allereerst is er de noodzaak om kennis te maken met de pedagogische achtergronden en motieven van de school. De mate waarin dit gebeurt is uiteraard een individuele kwestie, maar de ervaring leert hoe belangrijk het is dat ouders zich verdiepen in het gehanteerde mensbeeld en er de pedagogische consequenties van leren kennen. Ouderavonden en voordrachten zijn hiertoe de ideale momenten, maar ook talrijke boeken en publicaties zijn hiervoor geschikt.

 

Deze school vraagt echter ook om praktische inzet en organisatie. Hulp bij werkdagen en feesten, het verzorgen van de seizoenstafel in de klas, het bakken van cake voor een ouderavond en alle andere kleine en grote dingen maken de school tot een sociale gemeenschap waarin ieder zijn steentje bijdraagt tot het welslagen van een uniek project.