Zomerbovenbouwcursus in De Es - 23-24-25 augustus 2022

Vanwege de grote belangstelling vorig jaar zetten we het initiatief om jaarlijks masterclasses in te richten voor de bovenbouwleraren voort.

Tijdens de laatste week van augustus zetten we telkens één bovenbouwklas in de kijker. Deze zomer staat de 10de klas centraal. Aan de hand van voordrachten en werkgroepen werken we gedurende drie dagen rond deze leeftijdsfase.

Elke cursusdag start met een ochtendvoordracht rond de 10de klas. Daarna kunnen de leraren kiezen voor themagroepen (atelier) in de voor- en namiddag. Tussen de twee werkgroepen is er ruimte voor ontmoeting, tijdens een gezamenlijke lunch. We eindigen de dag met een voordracht, eveneens gefocust op de 10de klas, maar dan met een wat ruimer perspectief.

De voordrachten worden dit jaar verzorgd door Herman Meyvis, Werner Govaerts, Martyn Rawson, Kevin Caestecker en Wilbert Lambrechts. Martyn Rawson is dit jaar onze internationale gast: Brit van geboorte, maar woont en werkt al jaren in Duitsland, in diverse functies: klasleraar, bovenbouwleraar, lerarenopleider, wetenschappelijk onderzoeker.

We hebben dit jaar extra veel werkgroepen georganiseerd, om voor iedereen zeker een plekje te creëren. Wel even opletten bij het inschrijven:

 

- werkgroepen A, B, C en D bestaan uit drie sessies, namelijk I, II en III

- werkgroepen J, K, L en M bestaan uit drie sessies, namelijk IV, V en VI

 

- werkgroepen E, F en G bestaan uit twee sessies, namelijk I en II

- werkgroepen P, Q en R bestaan uit twee sessies, namelijk V en VI

 

- werkgroepen H, I, N, O en S, T bestaan uit slechts één sessie, respectievelijk III en IV

 

De inschrijvingen zijn verlengd tot en met 19 augustus – gebruik hiervoor deze link.

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 euro, te betalen op rekening nummer BE59 0689 4119 0926 op naam van Middelbare Steinerschool Vlaanderen / Berchem, met vermelding ‘bovenbouwcursus 2022 & naam deelnemer’.

Dinsdag 23 augustus Woensdag 24 augustus Donderdag 25 augustus
8.45-9.15 ontvangst ontvangst ontvangst
9.15-10.30 voordracht 1 voordracht 3 voordracht 5
10.30-11.00 pauze pauze pauze
11.00-12.40 atelier sessie I atelier sessie III atelier sessie V
12.40-14.00 lunchpauze lunchpauze lunchpauze
14.00-15.40 atelier sessie II atelier sessie IV atelier sessie VI
15.40-17.00 voordracht 2 voordracht 4 voordracht 6
17.15 afsluiting afsluiting afsluiting

Voordrachten

Van uiterst belang op deze leeftijd is het grote verschil bij meisjes en jongens in het meester worden van het astrale. Hoe pakken we dit gedifferentieerd aan? En welke te zetten denkstappen zijn hier op de juiste plaats nadat in klas 9 de focus nog lag op het puur ontwikkelen van het logisch causale denken?

De maatschappelijke en politieke verwachtingen ten aanzien van het onderwijs zijn flink gegroeid, met name op het gebied van burgerschap: financieel-economische vaardigheden, kennis van staat en maatschappij, enz. Hoe spelen we daar als steinerscholen op in vanuit het perspectief van de antroposofische menskunde?

Is het lichaam van de mens niets meer dan een complexe – in de nabije toekomst maakbare – machine?  Zijn ons lichaam en ons denken niets meer dan het resultaat van chemische processen? Is de mens slechts een toevallig resultaat? Hoe bieden we perspectief op mens-zijn vanuit een vak zoals biologie? Hoe vrij zijn we om met alternatieve wetenschappelijke gezichtspunten de mens te benaderen? Laat ons samen een antwoord zoeken op bovenstaande en andere vragen!

Wilbert Lambrechts zal onder andere spreken over de thematiek van waken, slapen en dromen in het Nibelungenlied en de samenhang met de menskunde van de tiende klas.

Uitgaand van Sloterdijks boek 'Je moet je leven veranderen' tonen we een manier om als leraar steeds 'actueel' te blijven, of zelfs 'jong'. Voor de dagelijkse ontmoeting met de jongeren is dat strikte noodzaak!

Afbeelding
Werkgroep tekenen in de negende klas

Werkgroepen

In de tiende klas wordt opnieuw volop met kleuren gewerkt. De enorme rijkdom aan licht- en kleurschakeringen en de daaruit sprekende zielenstemmingen sluiten aan bij de ontwikkeling van idealen, net zoals de vloeibare, verbindende kwaliteiten van de schildertechnieken dat doen. In deze workshop oefenen we op de kwaliteit van het schilderen, van het beelden-maken, waarbij we licht en kleur in eerste instantie zo zuiver mogelijk benaderen.

Sessies I - II - III

(Geannuleerd)

In het boetseren in klas 10 zien we veel weerspiegeld van wat er op dat moment in de ontwikkeling van de leerlingen gebeurt. De sociale dynamiek, de beweging tussen mensen maar ook de beweging die we terugvinden in het organische leven dat ons omringt vormen de basis voor ons onderzoekswerk. Dat wat tiendeklassers ervaren en waarnemen in de buitenwereld, is het uitgangspunt voor de vormen die ze creëren. Wat er innerlijk gebeurt, kan waargenomen worden in de buitenwereld en weer beleefd als ze ermee aan de slag gaan en ze het in hun hele wezen kunnen ervaren. Ook voor ons leraren is dit een boeiend gebied dat rijkelijk kan onderzocht worden in deze werkgroep.

Sessies I - II - III

Frisse opmaten brengen de 10deklasser in een goede leerstemming. Stappenplan voor boeiende lessen in de 10de klas (inzicht vanuit handelen). Lessen maken met antwoorden op elke zielenstemming - hoe pak je dat aan in een 10de klas?

Sessies I - II - III

(Volzet)

De enorme plasticiteit en tegelijk zeer polaire kwaliteiten van zowel de materialen als van de technieken laten de puber weinig keuze dan een (h)eerlijke spiegeling op zijn weg naar jong adolescent …  In deze workshop gaan we hiermee daadwerkelijk aan de slag, op zoek naar het harmonieuze midden, bruikbaar, esthetisch en vormkrachtig.

Sessies I - II - III

(Geannuleerd)

Bewuste en onbewuste impulsen beïnvloeden iedere ontmoeting.  Overtuigingen, gewaarwordingen en intenties sturen jouw houding als leerkracht, de motivatie van leerlingen, de klasdynamiek, de samenwerking in het lerarenteam en het verloop van oudergesprekken.  Tijdens deze workshop scholen we ons bij in het herkennen, situeren en opbouwend beantwoorden van wat mensen beweegt.  Onze drieledige menselijke ziel is onze gids.   

Sessies I - II

Hoe kunnen we vanuit een hedendaagse blik de brug slaan van vakinhouden naar het zinvol gebruik van digitale media en mediawijsheid?
We vertrekken vanuit een doorlopende leerlijn mediapedagogie van peuter tot klas 12, met als voorbeeld (digital) storytelling. In deze workshop ligt de focus voor klas 10 op journalistieke vaardigheden en beeldgeletterdheid. Waar liggen kansen om met de leerlingen met analoge en digitale media aan de slag te gaan? En hoe kunnen we het mediabewustzijn van onze leerlingen wekken? 

Sessies I - II

De workshop biedt enerzijds zeer concrete voorbeelden, anderzijds ook intervisie rond dit thema.

Sessies I - II

Genderfluïde? Genderneutraal? Genderdysfoor? Lbgtqi+ of nog anders?  Hoe kunnen we kijken naar dit moderne fenomeen, als we mensen als meerlagige wezens proberen te zien?

Sessie III

Een overzicht van alle inhouden en leerdoelen van de 10de klas, een soort helikopterview over alle vakken heen, gelinkt aan de antroposofische menskunde.

Sessie III

In de tiende klas wordt opnieuw volop met kleuren gewerkt. De enorme rijkdom aan licht- en kleurschakeringen en de daaruit sprekende zielenstemmingen sluiten aan bij de ontwikkeling van idealen, net zoals de vloeibare, verbindende kwaliteiten van de schildertechnieken dat doen. In deze workshop oefenen we op de kwaliteit van het schilderen, van het beelden-maken, waarbij we licht en kleur in eerste instantie zo zuiver mogelijk benaderen.

Sessies IV - V - VI

Oordelen door waarneming: empathisch luisteren in verbinding met mezelf en de ander doorheen oefenend musiceren als verbindende taal.

Sessies IV - V - VI

(Engels)

Sessies IV - V - VI

De enorme plasticiteit en tegelijk zeer polaire kwaliteiten van zowel de materialen als van de technieken laten de puber weinig keuze dan een (h)eerlijke spiegeling op zijn weg naar jong adolescent …  In deze workshop gaan we hiermee daadwerkelijk aan de slag, op zoek naar het harmonieuze midden, bruikbaar, esthetisch en vormkrachtig.

Sessies IV - V - VI

Genderfluïde? Genderneutraal? Genderdysfoor? Lbgtqi+ of nog anders?  Hoe kunnen we kijken naar dit moderne fenomeen, als we mensen als meerlagige wezens proberen te zien?

Sessie IV

In de context van de pedagogie speelt het gesprek een cruciale rol. Een goed gesprek kan bevrijden. Maar het gesprek zelf dient bevrijd te worden. Dan pas kan het zijn mogelijkheden tonen. En wordt het tot een doorgaande dialoog. Dat houdt onder meer in het gesprek uit de sfeer van de loutere noodzaak, verwachting en wederzijdse beïnvloeding te tillen.

Sessie III

Verdieping bij de voordracht.

Sessies V - VI

We gaan op zoek naar de kern van het leerproces: hoe (en waar?) blijven geleerde zaken hangen?

We onderzoeken de rol van oefening in het leerproces.

En we bekijken het belang van een cyclische evaluatie in het leerproces.

Sessies V - VI

Uitdagingen van deze tijd vragen een voortdurend onderzoekende houding. Hoe gaan leerlingen op deze leeftijd om met de stortvloed aan informatie? Wat is de rol van de leraar om de wereld als 'waar' te kunnen beleven? Om jongeren in een veelheid aan perspectieven houvast te bieden is een vakoverschrijdende benadering nodig.

Sessies V - VI

Een overzicht van alle inhouden en leerdoelen van de 10de klas, een soort helikopterview over alle vakken heen, gelinkt aan de antroposofische menskunde.

Sessie IV