Inschrijven

Schooljaar 2021-2022 : 

Op onze infodag van februari boden we kandidaat-leerlingen en hun ouders de mogelijkheid om de school (online) te leren kennen. Voor wie deze dag heeft gemist organiseren we nu vanaf 8 maart tot aan de paasvakantie kennismakingsgesprekken. Wie graag een online gesprek heeft met één van de leraren kan hiervoor een afspraak maken via inschrijvingen [at] de-es.be Je krijgt dan een link toegestuurd. De gesprekken staan gepland op woensdag en vrijdag van 14u tot 16u. We voorzien een halfuur per gesprek.

Zodra de richtlijnen van de overheid ons toestaan om ouders en kandidaat-leerlingen op school te ontvangen voor een rondleiding, richten we deze rondleidingen in. Onder de huidige richtlijnen is het echt niet toegestaan om rondleidingen voor geïnteresseerden te organiseren.

Aanmelden voor het eerste jaar van de secundaire school (zevende klas) kan tussen 8 maart 2021 (9.30 uur) en 26 maart 2021 (17 uur).

Aanmelden gebeurt via  meldjeaansecundair.antwerpen.be

Inschrijvingen voor de zevende klas gebeuren in twee groepen (‘contigenten’) : indicator en niet-indicator.

Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet: 

   - kinderen uit gezinnen die het vorig jaar recht hadden op een schooltoelage;

   - kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft 

Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.

Volgens het inschrijvingsdecreet geniet een broer of zus van een leerling die school loopt in MSV De Es een voorrangsrecht m.b.t. een inschrijving voor de zevende klas. Ook halfbroers, halfzussen en kinderen uit eenzelfde (nieuw samengesteld) gezin komen voor deze voorrang in aanmerking. Ook voor kinderen van personeelsleden kan gebruik gemaakt worden van deze voorrangsperiode.

Nadat je het bericht hebt ontvangen van meldjeaan dat er een plaats is in de school, volgt de inschrijving. Ook dit gebeurt op afstand. Hiervoor neem je contact op met het schoolsecretariaat. 

Inschrijvingen voor de klassen 8 tot en met 12 gebeuren op afstand, digitaal. Meer info hierover vind je binnenkort op onze website of neem nu reeds telefonisch contact op met de school.

Inschrijvingen voor klassen 8 tot en met 12

Op zaterdag 24 april om 9u starten de inschrijvingen voor de klassen 8 tot en met 12. De inschrijvingen verlopen chronologisch en digitaal. De link om in te schrijven wordt op dat moment via de website van de school geactiveerd.
We organiseren op die dag ook een digitale kennismakingsdag voor kandidaat-leerlingen en hun ouders. De link hiervoor wordt bezorgd via het schoolsecretariaat. Neem daarvoor via e-mail contact op met de school.