Welkom bij Steinerschool De Es

Zomercursus

De Es

Leerlingen die zich buigen over wiskundige vraagstukken, toneelteksten inoefenen, de plantkunde in de praktijk brengen in de schooltuin, vreemde talen leren of een hoofd boetseren; het geluid van een zaagmachine, wetenschappelijke proeven in het labo of samenzang in het portaal. Deze rijkdom aan diversiteit is het oogmerk van onze school.

Het uitgangspunt van de middelbare steinerschool De Es is om bij elke leerling tot een ontwikkeling als mens te komen die meer is dan een voldoen aan de maatschappelijke of economische eisen. We vertrekken daarvoor vanuit onze eigen eindtermen, die gelijkgesteld werden aan de eindtermen van de overheid en zowel de mogelijkheid tot verder studeren als een breed onderwijs met aandacht voor de drie ontwikkelingsgebieden (denken, voelen en willen) garanderen. Dat vertaalt zich naar een breed curriculum, waarin cognitieve vakken zoals wiskunde en taalvakken naast technische en kunstvakken een plaats vinden.

Om de jongere in deze ontwikkelingsweg bij te staan zetten we sterk in op de rol van de klastitularis, die de leerling gedurende meerdere jaren opvolgt en begeleidt. Op die manier garanderen we een sterk persoonlijke en individuele begeleiding waarin de jongeren hun eigen weg kunnen ontdekken.