Partners

Hieronder vind je een overzicht van organisaties waar De Es zich mee verbonden voelt of nauw mee samenwerkt.

De federatie steinerscholen

De Federatie Steinerscholen verenigt de Steinerscholen in Vlaanderen. Geïnspireerd door het (heil)pedagogisch concept van Rudolf Steiner ontwikkeld in het kader van de antroposofie, werken deze scholen samen aan het behoud en de ontwikkeling van hun kwaliteit in onderwijs en organisatie. Door dialoog, studie en internationale uitwisseling willen zij afstemmen op maatschappelijke relevantie en overheidseisen.
Het uitbouwen van een goede dienstverlening en een bundelen van krachten en kwaliteiten zijn daarbij concrete streefdoelen. We streven daarbij naar goed afgestemde dienstverlening en maken gebruik van elkaars kwaliteiten.

De Federatie Steinerscholen maakt deel uit van het netwerk OKO, een samenwerkingsverband waarin de kleine onderwijsverstrekkers zich verenigd hebben om op beleidsniveau te kunnen participeren in de reguliere en ad hoc overlegorganen in verband met onderwijs. De Federatie investeert jaarlijks veel (personele) middelen om op dit niveau niet alleen aanwezig te zijn, maar ook zo goed en zo veel mogelijk de belangen van de steinerscholen te verdedigen en te vrijwaren.

Op internationaal niveau maakt de Federatie Steinerscholen deel uit van de European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) en van de International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education (IASWECE). Zie hiervoor het tabblad ‘internationaal’.

In België werkt de Federatie Steinerscholen samen met tal van antroposofisch geïnspireerde organisaties:

Raadpleeg hun website hier.

Het Goetheanum

Het Goetheanum in Dornach is het internationale onderzoekscentrum voor de antroposofie. Leraren en andere geïnteresseerden kunnen hier lezingen, bijscholingen en cursussen volgen of conferenties bijwonen.

Raadpleeg hun website hier.

De Antroposofische Vereniging in België (vzw)

De Antroposofische Vereniging heeft als doel om mensen te verenigen die via de geesteswetenschap van Rudolf Steiner bestuderen.

Raadpleeg hun website hier.

Antrovista

Stichting AntroVista bevordert en ondersteunt antroposofische initiatieven in Nederland en België.

Raadpleeg hun website hier.

Rudolf Steinerbibliotheek Antwerpen

De Antroposofische bibliotheek met meer dan 3500 titels en abonnementen op antroposofische magazines is op een boogscheut van De Es gelegen in de Gitschotellei (188). De bibliotheek is open op:

donderdag van 10u tot 15u
vrijdag van 10u15-15u
zaterdag van 10u-12u

(Tijdens schoolvakanties is de bibliotheek gesloten.)

Raadpleeg hun website hier.

Via Libra

Via Libra is een kleine uitgeverij van antroposofische publicaties en andere werken. Daarnaast beheert deze organisatie de bibliotheek in de Gitschotellei en biedt ze een actueel aanbod aan antroposofische werken aan via de boekenwinkel in hetzelfde pand.

Raadpleeg hun website hier.