Koorconcert

In de twaalfde klas werken de leerlingen, na zes jaar koorzang tijdens de lessen muziek, naar een koorconcert toe, onder begeleiding van hun muziekleerkracht. Tijdens dit evenement, dat voor ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden georganiseerd wordt, ligt de nadruk op het brengen van de koorliederen die de leerlingen oefenden. Daarnaast is er ook steeds gelegenheid om in kleine groepjes of zelfs solo een lied te brengen. Een impressie van zo'n koorconcert vind je hieronder.