Lessentabel bovenbouw bso

Negende klas

Lessentabel negende klas bso-rsp
Vak Uren
Basisvorming 15
Nederlands 2
Vreemde talen (Engels/Frans) 2
Mens en maatschappij
PAV Aardrijkskunde/geschiedenis/maatschappijleer 3
STEM
Natuurwetenschappen 1
Wiskunde 2
Kunstzinnige vorming
Muziek 1
Schilderen en tekenen 1
Cultuurbeschouwing 1
Lichamelijke opvoeding 2
Specifiek gedeelte: Zorg en welzijn 17
Zorg voor voeding 4
Gezondheidszorg 4
Woonzorg 3
Zorgzaam omgaan 4
Exploratie tuinbouw 1
Werkweek in sociaal kader 1
Complementair gedeelte: kunstzinnige vakken 2
Kunstzinnige vorming
Boetseren 1
Hout 1
Totaal 34