Christoph Wiechert - lezing voor ouders

14 augustus, 2021

Beste ouders en sympathisanten,

Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Ook wij leerkrachten bereiden ons voor als team, met een opmaat met als thema's verbinding en leerstof is ontwikkelingsstof. We hebben het genoegen om een fantastische spreker uit Nederland voor dit thema uit te nodigen. Naast de lezing voor de leerkrachten tijdens de opmaat, zal hij ook een lezing voor ouders en sympathisanten houden.

Hierbij nodigen we jullie uit voor deze voordracht van Christof Wiechert op maandag 30 augustus 2021 van 19u30 tot 21u30.

De lezing gaat door in de turnzaal van onze school (ingang Langemarkschool, achterkant). Gelieve tijdig aanwezig te zijn - er is niet veel parkeermogelijkheid in de buurt.

De inkom is gratis.

Omdat er momenteel nog steeds in het onderwijsveld strikte corona-regels zijn, kunnen we niet meer dan 50 mensen in onze zaal ontvangen. Hieronder vind je een link om je in te schrijven. Er is dus een beperkte inschrijving: de eerste vijftig ouders die zich inschrijven kunnen de lezing bijwonen.

 

Klik hier om je in te schrijven:

https://forms.gle/rCdtt9U37y6zQX4LA

 

Thema: 

De steinerscholen staan net als andere scholen voor een grote uitdaging om de nieuwe eindtermen in de eerste graad te implementeren; ook in de tweede en derde graad staan de eindtermen voor de deur. Wie de actualiteit heeft gevolgd, weet dat de steinerscholen zich samen met het katholiek net verzetten tegen deze nieuwe eindtermen omdat ze de eigenheid van de pedagogie in het gedrang brengen door te weinig ruimte te laten voor het eigen pedagogische project. Wat nu net die eigenheid is, is het onderwerp van deze lezing. Christof Wiechert zal een antwoord proberen te geven op de volgende vragen:

  • Wat maakt ons onderwijs nu anders/speciaal?
  • Waarom zien we onze lesinhouden en opdrachten als ontwikkelingsstof? 
  • Wat is ontwikkelingsleerstof (in een bepaald leerjaar)? 
  • Waarom is dat voor die bepaalde leeftijdsgroep nu juist ontwikkelingsstof en niet meer of minder voor een andere leeftijd? 
  • Wat zijn de ontwikkelingsstappen per (leeftijds-)jaar? Een blik op de jongere van klas 7 tot klas 12. 
  • Hoe kunnen wij als ouders ondersteunend werken in de opvoeding van onze kinderen? 
  • Waar ligt onze focus als ouders en wat zijn onze taken? 
  • Wat zijn tips en wat zijn valkuilen? 
  • Hoe kunnen we ons voorbereiden op de vragen die onze kinderen van dit derde decennia van de eenentwintigste eeuw ons stellen? 

Misschien stellen we hier te veel vragen of komen er nog meer op ons af, we zijn ervan overtuigd dat Christof Wiechert ons zal meenemen in een uiteenzetting, die ons zal doen bezinnen en nadenken over onze taak als ouders en opvoeders. 

 

Het studieteam van De Es