De Es richt een nieuwe studierichting op

24 februari, 2021

Zorg en Welzijn: een beroepsopleiding volgens de steinerpedagogie

Sinds 2006 richt De Es ook beroepsonderwijs in vanuit de steinerpedagogie. De school was en is op dat vlak een pionier. In De Es krijgen de leerlingen een waaier van vakken. Naast typische schoolvakken: taal, wiskunde en wetenschappen krijg je vakken zoals muziek, poëzie, toneel, tekenen, tuinbouw en houtbewerking. Je leert de wereld kennen via ervaringsgerichte leerweken en je maakt er elk jaar een jaarwerk. Kortom, je leert er worden wie je bent.

Tot nu toe lag onze focus op de eerste graad. De jongeren worden er aangesproken vanuit de concrete werkelijkheid. Praktijklessen worden zo gegeven dat de leervragen kunnen ontstaan op het moment dat ze aan de orde zijn. Zo streven we ernaar om het innerlijke leven, de daadkracht en het sociale voelen van de leerlingen tot ontwikkeling te brengen.

Regelmatig drukten leerlingen, ouders en leraren de wens uit voor een beroepsbovenbouw in de Es. Recent schreef een groep ouders hierover: ‘Wat de steinerpedagogie zo mooi maakt is dat jongeren kunnen proeven van verschillende uitdagingen én dat ze als een persoon gezien en benaderd worden. Het meest indrukwekkende is dat ze vakken aangereikt krijgen waar ze nooit in aanraking mee komen. Dit is een ongelooflijke meerwaarde in het opgroeien. Het zijn elementen die je heel je leven kan meedragen.’

Ouders en leraren hebben de krachten gebundeld en willen een bovenbouw inrichten, in de richting Zorg en Welzijn.

Waarom Zorg en Welzijn? De zorgsector is voortdurend op zoek naar werknemers met een grote motivatie, idealisme en daadkracht. Een opleiding die oog heeft voor een balans tussen algemene ontwikkeling en beroepsgerichte competenties kan bijdragen tot een duurzame motivatie voor deze belangrijke taak in de samenleving.

Zorg en Welzijn heeft betrekking op het sociale, maar ook op het milieu en de om­geving. Leerlingen leren de basisprincipes van personenzorg, maar ook van zorg voor de tuin, de keuken en het huis. Hier hangt ook een technisch gedeelte aan vast: onderhoud van huis­houde­lijke toe­stellen, ICT-vaardigheden. De jongeren ontwikkelen zich zo aan de hand van de eigenheid van het beroep dat zij leren.

In onze nieuwe richting Zorg en Welzijn, in de steinerschool, bieden we de jongeren ook een brede culturele vorming aan. Zo krijgen ze een stevige basis om vrij te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit doen we aan de hand van de leeftijdgebonden ontwikkelingsthema’s. In de steinerschool  vertrekken we hiervoor vanuit een gezond evenwicht tussen denken, voelen en handelen.

We geloven in dit project en vertrouwen erin dat het er snel zal zijn.

De aanvraag voor programmatie is ingediend bij de Vlaamse Overheid. We wachten op de goedkeuring en werken ondertussen aan de uitbouw en de financiering. Een nieuwe richting starten kost geld. De Vlaamse Gemeenschap betaalt de werkingskosten van een school. Deze middelen worden echter pas een jaar later uitbetaald. We zoeken met de school dus de middelen om het project vooraf te betalen, te voorfinancieren.

Misschien wil u het mee mogelijk maken dat onze jongeren deze nieuwe richting kunnen volgen?