De Es zet zich in voor slachtoffers van oorlogsgebieden

24 maart, 2022

We willen als school graag ons steentje bijdragen om vluchtelingenwerk te ondersteunen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en op andere plaatsen in de wereld. Daarnaast helpen we op die manier om niet hernieuwbare grondstoffen te recycleren.

De organisatie Out of Use geeft ons een bedrag per binnengebrachte kilogram aan toestellen en dat kunnen we dan doneren aan 12-12 en aan Dokters van de Wereld.

Wij doen hierbij een warme oproep om bij familie, vrienden en in de buurt waar je woont rond te gaan en zoveel mogelijk oude toestellen op te halen (de batterij MOET aanwezig zijn) en deze af te leveren op school. We zullen hiervoor een plaats reserveren op de speelplaats. Het ingezamelde materiaal mag ook binnengebracht worden tijdens de Open Dag op zaterdag 23 april.

Spreek af met klasgenoten of ga alleen rond in je buurt (je krijgt een blad mee van de school dat je kan tonen aan buurtbewoners), doe een oproep bij vrienden en familie en zamel in!

Laat ons met z’n allen initiatief nemen en op die manier een dubbel doel dienen. Bedankt voor je inspanningen!

Vanwege jullie leraren