De infodag was een groot succes!

24 februari, 2022

De infodag op zaterdag 19 februari was een groot succes. Zo'n 250 geïnteresseerden werden in kleine groepjes rondgeleid op school, door leerlingen van de achtste klas en een begeleidende leerkracht. Het enthousiasme was groot langs beide kanten. Bedankt aan alle achtsteklassers en collega's! Wie nog vragen heeft na het bezoeken van de infodag kan op school terecht op de Open Dag of zich richten tot het secretariaat.