Grondwettelijk Hof vernietigt eindtermen

17 juni, 2022

De Federatie Steinerscholen is tevreden met de vandaag bekendgemaakte beslissing van het Grondwettelijk Hof om het decreet op de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs te vernietigen. Dat ligt in de lijn van het arrest uit 1996, toen het Grondwettelijk Hof eveneens de eindtermen vernietigde.

De steinerscholen hebben om deze vernietiging verzocht omdat de door de overheid geformuleerde eindtermen zo talrijk en zo gedetailleerd waren dat daardoor het pedagogisch project van de steinerscholen dreigde niet meer verwezenlijkt te kunnen worden. De overheid zal nu wellicht het initiatief nemen om toch tot nieuwe eindtermen te komen. Het zal er dan op aankomen om in de onderhandelingen met de overheid voldoende ruimte af te dwingen voor een optimale verwezenlijking van de steinerpedagogie.

Het Grondwettelijk Hof heeft een overgangsperiode tot en met schooljaar 2024-25 voorzien; de steinerscholen zoeken daarvoor een passende oplossing.

 

Waarom konden de steinerscholen niet met de nieuwe eindtermen werken?

De steinerscholen hebben om deze vernietiging verzocht omdat de door de overheid geformuleerde eindtermen zo talrijk en zo gedetailleerd waren dat daardoor het pedagogisch project van de steinerscholen dreigde niet meer verwezenlijkt te kunnen worden. De eindtermen hielden verregaande voorschriften in over de methodiek en de inhouden van de lessen, die vaak niet overeenstemden met de aanpak en de visie van de steinerscholen.

 

Hadden de steinerscholen dan geen eigen eindtermen?

Ja, maar die eindtermen van de steinerscholen moesten gelijkwaardig zijn met de officiële eindtermen. Dat betekent dat die ‘eigen’ eindtermen even talrijk en even gedetailleerd moesten zijn als de officiële eindtermen. Door het formuleren van eigen eindtermen konden we met de steinerscholen voor een deel de eigen aanpak en visie behouden, maar voor een ander deel ook niet. Daarom is het belangrijk dat het hoogste rechtsorgaan van dit land de overheid nu voorschrijft om eindtermen te schrijven die rekening houden met de verschillende pedagogische projecten, inclusief dat van de steinerscholen.

 

Wat gaan de steinerscholen nu doen?

De overheid zal nu wellicht het initiatief nemen om toch tot nieuwe eindtermen te komen. Het zal er dan op aankomen om in de onderhandelingen met de overheid voldoende ruimte af te dwingen voor een optimale verwezenlijking van de steinerpedagogie.

Het Grondwettelijk Hof heeft een overgangsperiode tot en met schooljaar 2024-25 voorzien; de steinerscholen zoeken daarvoor een passende oplossing.