Sportdag 2021

14 september, 2021

Vrijdag 10 september was het weer tijd voor de sportieve hoogmis van het jaar: de sportdag in de bovenbouw mocht na een jaar afwezigheid opnieuw doorgaan. In de voormiddag verzamelden de leerlingen van de tweede en de derde graad om het beste van zichzelf te geven tijdens het zwemmen, fietsen en lopen. Sportiviteit primeerde daarbij op de prestatiedrang: de laatsten die over de eindmeet gingen kregen zo mogelijk nog een groter applaus en meer toejuiching dan de eersten. Ook de leerkrachten namen in groten getalen deel aan deze fysieke test!
 
In de namiddag was er tijd voor een sportieve activiteit naar keuze: de leerlingen kozen uit tal van disciplines en beleefden een heerlijke namiddag. De weergoden waren ons gunstig gestemd, het beetje regen dat viel was een welkome verfrissing op deze warme sportdag. We danken Mnr. Hosteaux voor de organisatie van deze dag.